Rehabilitacja ważnym czynnikiem rozwoju niepełnosprawnych

Chociaż często ludzie niepełnosprawni załamują się, ponieważ jest to bardzo duże obciążenie psychiczne, nie chcą ćwiczyć, ponieważ są przekonani, że rehabilitacja na niewiele się zda, są oni w błędzie. Rehabilitacja jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju i zdrowienia. Nawet jeśli nie doprowadzi ona do pełnej sprawności, często może sprawić, że jakoś życia osoby rehabilitowanej się poprawi. Poza tym jest również ważnym czynnikiem psychologicznym, ponieważ nie tylko daje nadzieje na inne, lepsze życie, ale również motywuje osobę niepełnosprawną do jakiejś aktywności, do działania. Jest to niezwykle ważne z tego powodu, że często osoba, którą dotknie nieszczęśliwy wypadek, którego skutkiem będzie niepełnosprawność, załamuje się, nie chce nic robić a życie dla niej straciło sens. Aby udowodnić jej, że to wcale nie musi tak wyglądać, a życie znów może mieć piękne barwy, jedynie wystarczy włożyć w to wysiłek i bardzo wiele silnej woli, dobrze jest nalegać, by taka osoba chodziła na rehabilitację. Jest to już swojego rodzaju wykonywanie pracy, starań, na drodze do lepszego życia. Przeszłości nie można zmienić, ale na przyszłość zawsze ma się jakiś wpływ. Zatem rehabilitacja jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju osoby niepełnosprawnej, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, ponieważ wzmacnia silną wolę i chęć do życia.