Polityka narkotykowa w Portugalii

Polityka narkotykowa w Portugalii

Portugalia należy do tych krajów, które widząc skuteczność polityki narkotykowej Holandii zdecydowała się podążać taką samą drogą. Jednak Portugalia poszła o krok dalej i w 2001 roku zdecydowała się nie tylko na legalizację marihuany, ale na potępiono prawnie faktu posiadania i używania narkotyków twardych. Wówczas ustalono, że spożywanie wszelkiego typu narkotyków począwszy od marihuany nie będzie traktowane jak przestępstwo ścigane z kodeksu prawa. Nowa polityka narkotykowa wprowadzona wówczas w Portugalii była jednak bardziej liberalna niż ta obowiązująca w Holandii. Władze oprócz zrezygnowania z karania użytkowników wszelkich substancji odurzających zmieniły także działania prewencyjne. Wówczas zaczęto bardziej stawiać na pomóc w redukcji szkód czy też na społeczną reintegrację. Na początku podczas wprowadzania tak drastycznych zmian w państwie kościelnym obawiano się masowego wzrostu osób uzależnionych oraz produkcji nielegalnych narkotyków. Jednak jak się później okazało liczbą użytkowników jakichkolwiek substancji odurzających nie tylko nie wzrosła, ale wręcz zanotowano spadek wśród niektórych grup społecznych. Ważne było również to, że prowadzone działania prewencyjne doprowadziły do spadku ilości osób zarażonych wirusem HIV czy tez innymi chorobami spowodowanymi zażywania nie legalnych narkotyków. Na pewno do tego przyczyniła się wprowadzona wówczas polityka narkotykowa, która diametralnie odeszła od karania a skupiła się na leczeniu i pomocy osobom uzależnionym. Zaczęto bardziej brać pod uwagę opinie badaczy społecznych a nie organów ścigania.