Nowe podejście w Portugalii

Nowe podejście w Portugalii

Podobnie jak w Holandii na początku obawiano się, że obrazy, na których osoby palą marihuanę w szkołach czy kościołach staną się rzeczywistością. Jednakże osoby potrafią dostosować się do prawa zwłaszcza, że wychodzi im, naprzeciw co do ich oczekiwań odnośnie statusu prawnego marihuany. Po jedenastu latach od wprowadzenia nowej polityki narkotykowej hasło narkotyki czy uzależnienia nie są już aż tak kontrowersyjne. Mimo obaw i sprzeciwu wielu osób Portugalia nie stała się krajem napływowych turystów głodnych wrażeń i którzy chcą tylko naćpać się w legalny sposób bez ponoszenia jakichkolwiek kar. Wprowadzona dekryminalizacja pokazała innym krajom jak w sposób humanistyczny można podejść do tak ciężkiego problemu. Władze dały pokaz tego, że bez straszenia, masowych zatrzymań można w racjonalny sposób pomoc osobom uzależnionym oraz „ zwykłym „ użytkownikom marihuany. Polityka narkotykowa w Portugalii pokazuje przykład walki, ale równej dla każdej ze stron. Dała ona poszanowanie praw wszystkich obywateli. Nie dyskryminowała tych, którzy są uzależnione od heroiny oraz tych, którzy od czasu do czasu w sposób legalny chcieli zapalić jointa bez ukrywania się przed policja. Na pewno zmiany te powinny być inspiracją dla innych pastw, które już od dawna zmagają się z narkotykami. Ważne jest jak podkreślają władze portugalskie nie dyskryminowanie jakiejkolwiek grupy społecznej tylko, dlatego, że ma inne poglądy od większości. Jak pokazuje przykład Portugalii nie zawsze danie większych przywilejów kończy się całkowitym zepsuciem społeczeństwa. Obywatele potrafią docenić fakt, gdy władze słuchają ich opinii i starają się rządzić nie dla siebie, ale dla każdej grupy społecznej w państwie.