Korzystne zmiany w Portugalii

Korzystne zmiany w Portugalii

Nowa polityka narkotykowa pozwoliła także na zmniejszenie się liczy osób zażywających substancje na ulicach. Również wpływ na to mają działania prewencyjne i monitorujące, jakie prowadza pracownicy socjalni. Jednak polityka ta ma swoje słabsze strony. Należy do nich przede wszystkim fakt, iż monitorowane są osoby zażywające narkotyki, którzy pochodzą z biednych rodzin. To przeważnie oni zażywają narkotyki poza swoim domem. Całkowicie zapomniano o tych, którzy żyją w luksusach i którzy dużych ilościach zażywają substancje odurzające, ale w swoim rodzinnym środowisku. W tych przypadkach też powinna zainterweniować pomoc społeczna, ale nie ma ona powodów by podjąć stosowane działania w takiej rodzinie. Daje to nie do końca sukces w walce z narkotykami. Warto jednak zaznaczyć, że walka ta odbywa się szczególnie na poziomie twardych narkotyków i dotyczy przede wszystkim osób uzależnionych od heroiny. Natomiast odsetek osób zażywających marihuanę w Portugalii jest jeden z najniższych w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Wiele zwolenników zmian wprowadzonych w 20001 roku uważa jest to właśnie zasługa nowej uchwały. Dala ona prawo wyboru, co do sposobu życia wielu Portugalczykom. To, co stało się dla nich legalne nie jest do końca już tak pociągające tak samo jak w momencie, kiedy stanowiło wykroczenie prawne. Podobnie jak w Holandii na początku obawiano się, że obrazy, na których osoby palą marihuanę w szkołach czy kościołach staną się rzeczywistością. Jednakże osoby potrafią dostosować się do prawa zwłaszcza, że wychodzi im, naprzeciw co do ich oczekiwań odnośnie statusu prawnego marihuany.