Hipoterapia drogą do wyzdrowienia

Nie każdy niepełnosprawny nadaje się do rehabilitacji przy pomocy hipoterapii, ale dzieci z różnymi schorzeniami poddawane tej terapii osiągają znaczne sukcesy w walce z chorobą. Dziecko, bardzo szybko przełamuje lęk przed dużym zwierzęciem jakim jest koń, a jeszcze szybciej nawiązuje z nim relacje, wywalające wielką siłę do przesilenia choroby. Jakie niepełnosprawne dzieci są najlepszymi pacjentami w hipoterapii? Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy – znane są przypadki, gdy dzieci poddane hipoterapii wróciły do swojego normalnego stopnia rozwoju. Trudności z wykonywaniem czynności ruchowych, takie jak potykanie się, brak spójnej koordynacji ruchowej, szybkie męczenie się, niezręczność, zaburzenia równowagi – to również wskazania do hipoterapii. Już po kilku zajęciach można zauważyć poprawę koordynacji. Co ciekawe, hipoterapia pomaga w zwalczeniu dyslekcji i ogólnych trudnościach z przyswajaniem nauki. Zaburzenia psychiczne, w rodzaju braku zaufania do siebie i innych, braku wiary w siebie, trudności w relacjach z otoczeniem, izolacji, braku koncentracji to także zaburzenia, które można całkowicie wyleczyć hipoterapią. Znakomite efekty daje hipoterapia w przypadku niepełnosprawnych dzieci z porażeniem mózgowym. Wręcz niewiarygodne wyniki terapii – dziecko, które nie mówiło, nie chodziło, zaczyna rokować zupełne wyleczenie.