Działania wszelkich organizacji

Działania wszelkich organizacji

Dla wielu osób zmiany, jakie chce wprowadzić Hemp Lobby są zbyt liberalne wobec naszego kraju. Jednak organizacja ta podkreśla, że nie chce ona promować palenia marihuany w miejscach publicznych czy też sprzedawania jej osobom niepełnoletnim. Chce przekonać poprzez przedstawienie swojej wizji współczesnego i przyjaznego państwa jak zarówno rządzący jak i konsumenci marihuany mogą wspólnie działać na rzecz poprawy swoich kontaktów. Osoby te chcą by państwo polskie zaczęło brać przykład z innych państw europejskich gdzie marihuana jest legalne i gdzie przestępczość czy też narkomania nie wzrosłą wbrew temu, co sadzą i wyrażają polscy politycy. Organizacja Hemp Lobby wie, że działania, które sobie wyznaczyła w Polsce nie będą szybko możliwe do zrealizowania. Jednak wierzy ona i chce by dzięki jej działaniu w miarę niedalekiej przyszłości nasza polityka narkotykowa stała się bardziej otwarta dla użytkowników marihuany. Dzięki temu jak podkreśla Hemp Lobby państwo zyska dodatkowe i to nie małe zyski do budżetu państwa. Ważne jest jednak to by wszelkiego rodzaju uprawy te były poddawane systematycznej kontroli. Organizacja ta też chce stanowczych zmian poprzez utworzenie specjalnych miejsce, które będą kontrolowane przez władze naszego kraju a w, których osoby pełnoletnie będą mogły zakupywać legalne i sprawdzone konopie indyjskie. Działania te prowadzone są w wielu naszych miastach, ale na pewno nie zyskały aż tak dużego rozgłosu. Mimo tego osoby nadal prężnie działają. Dzięki temu coraz większa liczba osób pozyskuje prawdziwe informacje na temat tego typu substancji.