Wielki Ludwik Pasteur

Ludwik Pasteur był francuskim chemikiem i biologiem, który stworzył podstawy mikrobiologii oraz immunologii. Ludwik Pasteur urodził się w 1822 roku. Jego praca naukowa była początkowo poświęcona badaniom nad kryształami. W dalszych latach swej pracy naukowej zajął się badaniem fermentacji mlekowej, masłowej, octowej i alkoholowej. Podczas tych badań odkrył, że fermentacja to proces biologiczny, który powodują drobnoustroje. Ludwikowi Pasteurowi zawdzięczamy sposób chronienia produktów spożywczych metodą podgrzewania. Metoda ta nazywana jest dzisiaj pasteryzacją. Za najważniejsze osiągnięcia Ludwika Pasteura uważane są jednak jego prace dotyczące wirusologii i bakteriologii. Bardzo groźną chorobą zakaźną jest odzwierzęcy wąglik. Chorobie tej możemy zapobiegać dzięki wynalezionej w 1881 roku przez Ludwika Pasteura szczepionce. Rok wcześniej Pasteur wynalazł szczepionkę przeciwko cholerze drobiu, a w roku 1883 przeciwko różycy świń. Pasteur odkrył również szczepionkę przeciwko pewnemu rodzajowi czyraka, który nosi nazwę karbunkuł. Jednak Ludwik Pasteur zasłynął przede wszystkim jako wynalazca szczepionki przeciwko wściekliźnie. Prace nad tą szczepionką trwały cztery lata, zakończyły się sukcesem w roku 1885. Wścieklizna to choroba bardzo groźna, a jednocześnie choroba o dość strasznym przebiegu. Po wynalezieniu tej szczepionki Ludwig Pasteur został nazwany „dobroczyńcą ludzkości”. Dziś wścieklizna występuje bardzo rzadko.