Układ odpornościowy człowieka

Organizm człowieka jest ciągle atakowany przez niezliczoną liczbę mikroorganizmów. Atakują go wirusy, grzyby, pierwotniaki i bakterie. Gdyby organizm człowieka nie posiadał układu odpornościowego, jego szanse na przeżycie wobec tej wielkiej liczby wrogów byłoby niemożliwe. Zadaniem komórek układu odpornościowego jest odróżnianie obcych komórek od komórek swoich. Komórki układu odpornościowego składają się z limfocytów T i limfocytów B. Limfocyty rozpoznają antygeny i na nie reagują. Nasza odporność zależy od limfocytów T, gdyż to właśnie ten rodzaj limfocytów reaguje na antygeny. Wśród limfocytów T wyróżnia się limfocyty cytotoksyczne, pomocnicze i supresorowe. Zadaniem limfocytów cytotoksycznych jest rozpoznanie i zniszczenie komórek o obcym antygenie. Dlatego limfocyty te często nazywane są limfocytami zabijającymi. Limfocyty pomocnicze mają za zadanie aktywowanie lub wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej. Limfocyty supresorowe uwalniają cytokiny. Cytokiny to białka regulatorowe, których zadaniem jest regulacji siły z jaką powstaje odpowiedź immunologiczna. Zarówno limfocyty T i limfocyty B są jednym, wspólnie działającym systemem. O tym, że nasz układ odpornościowy działa niezawodnie decydują oba rodzaje limfocytów. Ważnym elementem układu odpornościowego są także pochodzące ze szpiku kostnego makrofagi oraz komórki tkanki łącznej  , które nazywane są  komórkami tucznymi. Komórki tuczne pełnią funkcje obronne.