Sukces współczesnej medycyny

Sukces współczesnej medycyny

W krajach rozwiniętych medycyna stoi dzisiaj na bardzo wysokim poziomie, czego przykładem mogą być kraje jak Niemcy, USA czy Japonia, gdzie wysoki poziom gospodarczy i naukowy przekłada się w sposób niemal bezpośredni na osiągnięcia farmacji z tamtych regionów czy publikacje naukowe najlepszych chirurgów. Nie dziwi więc zaufanie współczesnego człowieka do lekarzy, całej palety nauk medycznych a przede wszystkim – do tabletek na najróżniejsze schorzenia, które mają być odpowiedzią na wszelkiego rodzaju problemy zdrowotne. Niestety jak pokazują badania i statystyki medyczne z ostatnich lat, zdrowie właśnie tych najzamożniejszych i najbardziej rozwiniętych społeczeństw jest najmocniej zagrożone, głównie w wyniku ich przywiązania do fast-foodów, niezdrowego i przetworzonego jedzenia, ale także przesadnego leczenia się środkami syntezy chemicznej. Tym czasem naturalne działania mające wpływ na ludzki organizm wymagają znacznie więcej zaangażowania i wielomiesięcznej pracy nad sobą polegającej przede wszystkim na odrzucaniu dotychczasowych złych nawyków żywieniowych, przestrzeganie racjonalnej naturalnej diety, oraz umiarkowane chociaż uprawianie jakiegoś sportu. Nie dziwi więc, że w wielu rozwiniętych społeczeństwach wciąż dominuje przekonanie, że w razie poważnych problemów z otyłością czy krążeniem, kilka prostych zabiegów odwróci bieg sytuacji.