Polityka narkotykowa w naszym kraju

Polityka narkotykowa w naszym kraju

Dla osób walczących o legalizację marihuany nowelizacja ta nie do końca daje wolność wyborów osobom mieszkającym w naszym kraju. Ruch Wolnych Konopi razem z politykami z Ruchu Palikota na wiele sposobów próbuje przekonać rządzących by na poważnie zajęli się problemem marihuany i przestali traktować tę substancję tak samo jak np. heroinę. Dzięki takim działaniom wiele osób może poznać nowe fakty związane z marihuaną. Ludzie ci dowiedzą się także, jakie działania zastosowano w innych krajach gdzie zalegalizowano konopie i jak to wpłynęło na liczbę uzależnionych obywateli. Akcje prowadzone przez Wolne Konopie mają na celu zaznajomienie ludzi z tematyką marihuany i zmienić schematyczne myślenie o tym problemie. Na początku lat 80-tych specjaliści z zakresu nauk społecznych alarmowali o niezwykle groźnym i niebezpiecznym dla polskiego społeczeństwa zjawisku narkomani. Wielu wybitnych naukowców z dziedzin medycyny wypowiadało się w kwestii leczenia osób uzależnionych. Jednak w tamtych czasach bardziej zajmowano się narkomanią pod względem medycznym niż prawnym. Częściej rozmawiano o utworzeniu szpitali o programach medycznych niż jak obecnie o zaostrzeniu kar i wsadzaniu uzależnionych ludzi do więzień. Trwające wówczas rozmowy o narkotykach w kontekście medycznym i psychologicznym prowadzonych przez specjalistów i wynikające z nich sugestie do ustaw prawnych nie zyskały przychylności wśród osób rządzących. W tym czasie władze w Polsce na szeroka skalę twierdziły, że problem narkomanii w naszym kraju został zażegnany