Oddziaływanie niepełnosprawności członka rodziny na resztę rodziny

Niepełnosprawność nie jest prostym tematem. Niezależnie od tego, czy osoba urodziła się już z pewną ułomnością czy nabawiła się jej w trakcie życia, na przykład na wskutek nieszczęśliwego wypadku – nie jest prostym tematem, ponieważ życie takiego człowieka zawsze będzie się różniło od życia w pełni sprawnych ludzi, niezależnie od tego jak wiele włoży pracy i wysiłku w to by być jak najbardziej samodzielnym. Jego życie jednak często nie dotyczy tylko jego. Zmagając się z tymi doświadczeniami nie jest sam, tylko na ogół ma wsparcie rodziny, która chce dla niego jak najlepiej. To, że jeden z członków rodziny jest niepełnosprawny, wpływa na nią. Ludzie w danej rodzinie stają się wtedy bardziej wrażliwi na takie sytuacje, na ludzi niepełnosprawnych, ponieważ widzą jak ciężkie może być życie takiej osoby, zwłaszcza, że dotknęło to kogoś dla nich ważnego, na kim im zależy. Dlatego często osoby, które mają kogoś niepełnosprawnego w rodzinie, chcą działać w wolontariacie, pomagać innym ludziom z takimi problemami. Na pewno bardzo przeżywają niepełnosprawność rodzice dziecka, które jest nie w pełni sprawne. Życzą mu jak najlepiej i chcą by było szczęśliwe, dlatego poświęcają mu jeszcze więcej czasu, niż na inne rzeczy w swoim życiu. Jest to normalny mechanizm, pragnął oni je chronić z wszystkich sił i pomagać we wszystkim by ułatwić im życie.