O zespole Downa

Większość chorób dotykających człowieka powoduję mikroorganizmy dostające się do ustroju i zakłócające jego prawidłowego funkcjonowanie. Spotykamy jednak i takie choroby,które obecne są w organizmie już od momentu połączenia się komórki jajowej z plemnikiem. Choroby te to choroby dziedziczne. Przekazywane są one przez rodziców za pośrednictwem chromosomów. Do chorób dziedzicznych należy między innymi zespół Downa, hemofilia czy daltonizm. Zespół Downa powoduje nieprawidłowa liczba chromosomów w jądrze komórki. U ludzi występuje przeważnie 46 ułożonych parami chromosomów, w zespole Downa liczba tych chromosomów jest nieprawidłowa. Zamiast 46 chromosomów w każdej komórce jest tych chromosomów 47. Zespół Downa jest chorobą nieuleczalną,chore dzieci cierpią między innymi na niedorozwój umysłowy. Ich inteligencja jest poniżej przeciętnej,co powoduje trudności w uczeniu. Zapewnienie dzieciom z zespołem Downa odpowiedniej opieki sprawi jednak,że rozwiną się one na miarę swoich możliwości. Na urodzenie dziecka z zespołem Downa szczególnie narażone są kobiety w wieku powyżej 35 lat. W przypadku 20 letnich matek choroba ta może pojawić się raz na 1200 porodów, ale u matek 40 letnich już raz na 50 porodów. Zespół Downa może zostać wcześnie wykryty podczas rutynowo przeprowadzanych badań prenatalnych.