Krótko o nowotworach

Współczesna medycyna staje przed problemem poradzenia sobie z ogromną grupą chorób jaką są nowotwory. Obecnie to właśnie choroby kwalifikowane do tej grupy są największym postrachem człowieka. Żadnej innej choroby człowiek nie boi się tak bardzo. Większości z nas nowotwór kojarzy się bowiem z nieuchronną śmiercią, która często następuje po długiej oraz bardzo bolesnej chorobie. Nowotwory można najogólniej podzielić na złośliwe oraz łagodne. Mianem łagodnych określa się te guzy, które nie wrastają w normalne tkanki. Zmiany o charakterze łagodnym bardzo często pozostawia się w organizmie człowieka. Jeśli jednak zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do ich natury zawsze należy je usunąć. Za złośliwe uważa się te nowotwory, które wrastają w zdrową tkankę. Jeśli w przypadku nowotworu złośliwego nie zostanie szybko podjęte leczenie to z całą pewnością doprowadzi on do śmierci. Nowotwory złośliwe mają w większości przypadków skłonność do tworzenia tak zwanych przerzutów. Komórki nowotworowe, które dostały się do krwioobiegu wędrują po całym organizmie i zasiedlają coraz to kolejne organy oraz tkanki. To właśnie w ten sposób dochodzi do powstania przerzutów, które przyczyniają się do znacznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Leczenie nowotworów prowadzi się zazwyczaj kilkoma metodami. Wykorzystuje się radioterapię, chemioterapię. Często sięga się także po leczenie operacyjne. Wybór metody zależy od rodzaju nowotworu, jego zaawansowania oraz stanu zdrowia pacjenta.