Karmienie piersią zdrowe dla matki i dla dziecka

Karmienie piersią zdrowe dla matki i dla dziecka

Wszyscy wiemy, że karmienie piersią jest wręcz niezbędne dla zdrowia dziecka. Pół roku karmienia jest absolutnym minimum i nie powinno się karmić krócej, można na pewno karmić dłużej z wieka korzyścią dla dziecka. Dłuższe karmienie oczywiście, przy zastosowaniu przez karmiącą mamę ma wprost nieoceniony wpływ na zabezpieczenia dziecka przed alergią bądź zmniejszeniem jej nasilenia. Okazuje się również, jak wykazali naukowcy, że karmienie piersią ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce antynowotworowej, ponieważ karmienie piersią powyżej pół roku zapewni dziecku prawidłowy rozwój oraz zabezpieczy w dużym stopniu przed zachorowaniem na raka. Również kobiety karmiące piersią są mniej narażone na ryzyko zachorowania na raka. Badania wykazały, że długie karmienie piersią wpływa na zmniejszenie ryzyka zachorowania na serce o siedemnaście procent oraz na raka o dziesięć procent. Tak, więc karmienie piersią przynosi korzyści nie tylko dla dziecka, ale również i jego matki. Nie wspominając również o tym, że karmienie piersią pływa na zacieśnienie więzi psychicznej między matką a dzieckiem, a to korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne dziecka i zaprocentuje w przyszłości większą odporności na stres. Równie ważne jest to, że matka karmiąca piersią stara się odżywiać zdrowiej ze względu na dziecko i sama na tym korzysta.