Dylemat służby zdrowia

Dylemat służby zdrowia

Kraje rozwinięte gospodarczo starają się dzisiaj za wszelką cenę rozwijać także medycyną i podnosić jej poziom tak, by obywatele czuli się bezpiecznie, ale mają do rozwiązania odwieczny dylemat każdego zdrowotnego systemu na świecie – czy wprowadzić dla pacjentów dodatkowe opłaty za badania czy porady lekarskie, dzięki temu podnosząc jednak znacznie poziom wyposażenia i jakość leczenia, czy jednak pozostawić leczenie w sferze publicznej ryzykując jej powolniejszy rozwój czy wręcz zastój. Ten problem jest dzisiaj powszechny jak nigdy dotąd, co wynika przede wszystkim z kryzysu finansowe, w jaki wpadły liczne państwa nowoczesnego świata. Kapitalistyczne gospodarki w momencie rozkwitu bardzo chętnie decydowały się finansować obywatelom z budżetu państwa najróżniejsze zabiegi, badania i refundacje leków, budować nowe kliniki i szpitale, nie podnosząc przy tym wcale nakładów finansowych przeciętnego obywatela. Gdy nagle utrzymanie tych szpitali na podobnym poziomie oraz masowe finansowanie leczenia obywateli stało się zbyt kosztowne a gospodarka wpadła w recesję, służba zdrowia stała się prawdziwym kłopotem i balastem dla całego systemu. Dlatego tak ważne jest dzisiaj zbudowanie skutecznego i bezpiecznego systemu, który jednocześnie nie wykluczy biednych i pozbawionych ubezpieczenia prywatnego, z drugiej gwarantując w miarę wysoki poziom świadczeń.